Nazwa użytkownika Hasło

Regulamin


Preambuła

GenFoto.org udostępnia płatną usługę hostingowania zdjęć. Użytkownicy tej usługi mogą przesyłać wiele obrazów zgodnie z parametrami oraz warunkami posiadanego konta.

Definicje

  • GenFoto.org - usługa dostępna w domenie genfoto.org
  • Administrator - firma GemsNet Mariusz Guć, ul. Stawowa 26B/24, 85-323 Bydgoszcz, NIP 558-172-80-12
  • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu
  • Konto - konto założone przez Użytkownika, dostępne po zalogowaniu się.
  • Obraz - dowolny element graficzny wgrany przez Użytkownika.

Zasady ogólne

W momencie utworzenia lub odnowienia Konta, Użytkownika obowiązuje regulamin aktualny na dzień utworzenia lub odnowienia konta.

Aktualne parametry Kont znajdują się zawsze na stronie generato.pl/hosting.

Zabronione jest publikowanie Obrazów:

  • pornograficznych
  • nawołujących do przemocy
  • o treściach nazistowskich, antysemickich, rasistowskich
  • niezgodnych z polskim i międzynarodowym prawem
  • chronionych prawami autorskimi, których to praw nie ma publikujący.

Użytkownik przesyłając Obraz oświadcza, że posiada wszelkie prawa do przesyłanych Obrazów. Zabronione jest wykorzystywanie Obrazów innych Użytkowników GenFoto.org bez ich zgody.

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Obrazu bez podania przyczyny.

Konta Użytkowników nie przestrzegających regulaminu zostaną zablokowane.

W pakietach bez limitu zdjęć, system automatycznie będzie usuwał Obrazy, które nie były użyte na aukcjach ani razu w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały opublikowane przez Użytkowników GenFoto.org. Użytkownik przejmuje na siebie zobowiązania prawne w sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora związanymi z zamieszczonymi przez Użytkownika Obrazami.

Administrator nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie GenFoto.org z przyczyn technicznych (np. konieczność wymiany sprzętu) lub czynników niezależnych od niego. Jednakże dołoży wszelkich starań, aby usługa działała prawidłowo i bez przerw, a wszelkie awarie były usuwane w jak najszybszym czasie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.


Dane kontaktowe:
GemsNet Mariusz Guć
ul. Stawowa 26B/24
85-323 Bydgoszcz
NIP: 5581728012
www.gemsnet.pl